Data dokonania wpisu 2024-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 11/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/140/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-12-11
Nazwa wyrobu Strzelba
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5900949445212
Opis wyrobu Model: Numer serii: G185227 -CY031A-8830
Zestaw składający się ze strzelby (będącej zabawką pociskową ze zmagazynowaną energią) z odłączalną lunetą, 8 plastikowych kulek (o średnicy ok. 19 mm) oraz czterech piankowych pocisków zakończonych przyssawkami. Opakowanie stanowi foliowa torebka, zamknięta zgiętą wpół kolorową tekturką zszytą zszywkami; dodatkowo pociski umieszczono w foliowej torebce.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             pic 1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             pic 2.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             pic 3.jpgFot. 3
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Gazelo sp. z o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) w zw. z pkt. 1.4.2 i pkt. 1.12 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na przekroczoną średnicę odłączonych od zabawki przyssawek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne