Data dokonania wpisu 2024-02-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-02-05
Numer identyfikacyjny wpisu 368
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/34/2023 z 29 września 2023 r.
Rozporządzenie Nie dotyczy
Działania organów celnych Nie dotyczy
Nazwa produktu Wtyk sieciowy PL gniazdo UK/USA z uziemieniem BLOW
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.33.13.0 Wtyczki i gniazdka wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesk
Model BLOW 1313#
Kod produktu (EAN) 5900804024200
Opis Urządzenie przenośne, umożliwiające podłączenie urządzeń zasilanych prądem przemiennym, wyposażonych we wtyczkę stosowaną w USA lub Wielkiej Brytanii do gniazd z okrągłymi tulejami stykowymi używanymi m. in. w Polsce. Adapter składa się z wtyczki klasy I zespolonej z gniazdem ze stykiem ochronnym. Obudowa koloru białego, wykonana z tworzywa sztucznego. Bezpośrednio na produkcie naniesiono m.in. symbol uziemienia, symbol prądu zmiennego „~”, wartości zasilania: „16/250V”. Na opakowaniu, które stanowi kartonowe pudełko, umieszczono m.in.: nazwę produktu – Wtyk sieciowy PL na gniazdo UK/USA z uziemieniem, nazwę handlową BLOW, model 1313#, nazwę i adres producenta: Prolech Sp. j., Stary Puznów 58B, 08-400, kod EAN: 5900804024200 i znak CE. Do produktu dołączono również instrukcję obsługi oraz bezpiecznego użytkowania, sporządzoną w jęz. polskim.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Prolech Sp. j., Stary Puznów 58B, 08-400 (przekształcony następnie w w Prolech sp. z o.o. z siedzibą w Starym Puznowie)
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez podjęcie działań w stosunku do produktów zwróconych przez dystrybutorów – polegających na zwrocie adapterów do dostawcy lub ich zniszczeniu.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Adapter stwarza zagrożenie ze względu na fakt, że zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne oraz brak wymaganych oznaczeń nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.