Data dokonania wpisu 2024-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 7/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/152/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-12-28
Nazwa wyrobu Puzzle piankowe mata dla dzieci ulica 31x31 cm
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5903039715639
Opis wyrobu Model: KX7977/JY032859
Zabawka Puzzle piankowe mata dla dzieci ulica 31x31 cm, KX7977/JY032859, EAN: 5903039715639. Na etykiecie dane importera, tj. „Importer: KIK Sp. z o.o. Sp.K. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok; www.ikonka.com.pl”, ostrzeżenie: „Opakowanie nie jest zabawką, w przypadku gdy jest ono torebką stanowi ryzyko uduszenia”, znak CE, dane producenta „YANCHI TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA” oraz dane identyfikacyjne wyrobu.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             mängumatt.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             mati märgistus.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu KIK Sp. z o.o. Sp.K., al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) i z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na negatywny wynik badania wytrzymałości na rozciąganie, w wyniku którego od zabawki odłączył się mały element mieszczący się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zaklinowania elementu w gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne