Data dokonania wpisu 2024-01-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-01-17
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2024
Oznaczenie decyzji OSS.WNR.46.4.2023.14
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2023-11-06
Nazwa wyrobu Zasilacz LED 25W-12V marki E-LIGHT
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5902693752240
Opis wyrobu Model: EKZAS240
Zasilacz LED 25W/12V, marki E-LIGHT, model EKZAS240, kod EAN 5902693752240
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Zdjęcie 1 EKZAS240.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Zdjęcie 2 EKZAS240.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE "Eko-Light Team Sp. z o.o., ul. Główna 142, 42-209 Częstochowa (dawniej: Eko-Light Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pascala 19, 42-209 Częstochowa)"
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2233), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 61000-3-2:2019-04 w zakresie emisji harmonicznych prądu (p. 7.4.2 tab. 2).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne