Data dokonania wpisu 2024-01-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-01-11
Numer identyfikacyjny wpisu 1/2024
Oznaczenie decyzji DWB.700.13.2023.AGŁ
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2023-10-05
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EPS FWS-EPS 100-036 AQUA-EPS
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(70,90)
Płyty styropianowe EPS FWS-EPS 100-036 AQUA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(70,90)1-WL(T)3,5 o grubości 100 mm, w ilości 1 opakowanie
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o., ul. Drukarska 4, 96-300 Żyrardów
Dystrybutor MW-DOM Inwestycje Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 24, 05-800 Pruszków
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego dla grubości nominalnej i naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a MW-DOM Inwestycje Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne