Data dokonania wpisu 2023-11-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-11-16
Numer identyfikacyjny wpisu 35/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/114/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-10-13
Nazwa wyrobu Pojazd dla dziecka Amprilia Dorsoduro 900
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Item No.: A007, PA.A007.Sz, nr seryjny 120/21
Motocykl - zabawka przeznaczony do utrzymania masy dziecka, napędzany elektrycznie, wym. ok. 110x30x50 cm. Zabawka wymaga montażu. Konstrukcja wykonana z elementów plastikowych i metalowych. Tylne koło napędzane silnikiem elektrycznym, zasilanym akumulatorem; do zabawki dołączono ładowarkę. Akumulator umieszczony jest pod plastikowym, odłączalnym siedziskiem (zamkniętym przy pomocy metalowej śrubki). Na górze motocykla stacyjka na klucz, przycisk klaksonu i przełączniki: kierunku jazdy (przód/ty
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             01.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu RAMIZ Sp. z o.o. sp. k., ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), w zw. z pkt. 1.3. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na niewłaściwe odległości pomiędzy częściami przemieszczającymi się metalowej stopki sprężynowej i jej mocowania.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 i 5 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na brak słowa „ostrzeżenie” przed wskazaniem potencjalnego zagrożenia związanego z używaniem zabawki na terenach innych niż prywatne, oraz brak ostrzeżenia „Ta zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na jej maksymalną prędkość”.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne