Data dokonania wpisu 2023-10-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-10-26
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2023
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.7.2023.7
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2023-08-03
Nazwa wyrobu suszarka do włosów marki Titanum
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: TBH002K
Suszarka do włosów marki Titanum, model: TBH002K
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EDC Poterek sp. j., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2233), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55014-1:20112 w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne