Data dokonania wpisu 2023-08-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-08-29
Numer identyfikacyjny wpisu 31/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/3/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-01-13
Nazwa wyrobu Łuk
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 1343332862595
Opis wyrobu Model: Numer serii: TG399764-305-1-3053, NO. 305
Zestaw do zabawy, w skład którego wchodzą: łuk z 3 pociskami (dłuższymi), pistolet z 5 pociskami (krótszymi) oraz toporek. Łuk posiada cięciwę z elastycznego sznurka. Wszystkie pociski wykonane są ze sztywnego tworzywa sztucznego zakończonego przyssawką.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20220602_133500.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BEST MS TOYS M. Michalik, S. Siwek Sp. j., ul. Św. Brata Alberta 3, 42-224 Częstochowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 1.4.2 i 1.12 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” z uwagi na odłączenie się przyssawki od pistoletu oraz możliwość wprawienia przez łuk w ruch strzały po odłączeniu się przyssawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uszkodzenie wzroku
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne