Data dokonania wpisu 2023-05-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-05-24
Numer identyfikacyjny wpisu 21/2023
Oznaczenie decyzji DWB.70.24.2022.MSO
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2023-01-23
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe TERMO – KONCEPT EPS S Baza Fasada
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 002 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Płyty styropianowe TERMO – KONCEPT EPS S Baza Fasada 002 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, w ilości 156 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE STYROPOL Sp. z o.o., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-200 Wołomin
Dystrybutor Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano STYROPOL Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Bricoman Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne