Data dokonania wpisu 2023-05-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-05-11
Numer identyfikacyjny wpisu 20/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/32/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-04-13
Nazwa wyrobu Grzechotka Spirala zawieszka do wózka biedronka
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5903039700178
Opis wyrobu Model: KX9916/JY029210
Zabawka składająca się ze spirali z miękkim wypełnieniem, pokrytej materiałami włókienniczymi z trzema zawieszkami. Do spirali za pomocą tasiemek z materiału włókienniczego przymocowano imitację lusterka, grzechotkę w kształcie kwiatka wykonaną ze sztywnego tworzywa sztucznego oraz pluszową biedronkę. W wypełnieniu biedronki można wyczuć walcowaty element grzechoczący. Do zawieszki z imitacją lusterka doszyto tasiemki o długości poniżej 70 mm.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_8976.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu KIK Sp. z o.o. Sp. K., al.. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 1.4.1 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK" z uwagi na obecność dwóch linek stwarzających możliwość zaplątania się wokół szyi, przekroczoną dopuszczalną łączną długość linek (AB+BC+CD) wynoszącą 539 mm (dopuszczalna długość do 220 mm) i brak możliwości rozłączenia zaplątanych linek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne