Data dokonania wpisu 2023-05-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-05-08
Numer identyfikacyjny wpisu 19/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/28/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-03-22
Nazwa wyrobu Little dutch
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8713291885011
Opis wyrobu Model: LD8501
Miękka, wypchana zabawka przypominająca ptaka. W środku zabawki znajduje się piszczek, a w skrzydłach materiał szeleszczący
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC04645A.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor KIDS INSPIRATIONS sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami "Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816, z późn. zm.) oraz w pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” z uwagi na dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego, co stwarza ryzyko uduszenia."
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne