Data dokonania wpisu 2023-04-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-04-21
Numer identyfikacyjny wpisu 11/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/29/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-03-24
Nazwa wyrobu Kaczki gumowe Pet Happy 3+ages
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6900000113844
Opis wyrobu Model: MB-11384
Zabawka oznakowana jako „kacaki gumowe” Pet Happy 3+ages, MB-11384, EAN:6900000113844, to zestaw składający się z 5 kaczuszek z miękkiego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, posiada namalowane oczy koloru czarnego i dzióbki w kolorze czerwonym. Po naciśnięciu korpusu wydobywa się dźwięk. W każdej z figurek znajdują się dwa otwory – jeden od spodu (bez zaślepki), w drugim otworze w tylnej części głowy kaczki znajdą się elementy generujące dźwięk, z tworzywa, który można łatwo oddzielić
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC04775 ssa.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             DSC04777 sm.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu EUROBATT sp. z o.o. Sp.K., ul. Mszczonowska 18A, Janki, 05-090 Raszyn
Inny przedsiębiorca NINGBO GREENTIME IMP.& EXP.CO., LTD, Chiny
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1, 2 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), w pkt 3.1.1. i 3.1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia oraz w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na obecność w zbadanej próbce ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) oraz z uwagi na odłączenia się małego elementu w trakcie użytkowania zabawki bez użycia narzędzi, , który w całości mieści się w cylindrze do badania małych części. Na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 4 i 8 oraz oraz w art. 16 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na niezapewnienie przez importera, aby producent umieścił na wyrobie lub opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki posiada, i adres w języku polskim oraz nieumieszczenie przez stronę postępowania na wyrobie lub opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu w języku polskim, a także niezapewnienie przez importera, żeby producent spełnił obowiązek umieszczenia oznakowania CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne