Data dokonania wpisu 2023-02-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-02-02
Numer identyfikacyjny wpisu 9/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/225/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-12-20
Nazwa wyrobu Pluszowe kostki
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5905375833558
Opis wyrobu Model: 2913C
Zestaw składający się z trzech kostek (o wymiarach ok. 95 x 95 x 95 mm) z miękkim wypełnieniem, pokrytych kolorowymi materiałami włókienniczymi. W jednej kostce znajduje się element grzechoczący. Zabawka opakowana jest foliową torebką związana opaską z drucikiem w środku
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             pluszowe kostki 2913C - 1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             pluszowe kostki 2913C - 2,3.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Anek Sp. z o.o., ul. Poznańska 320, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816 z późn. zm.) w zw. z pkt 1.4.2, 1.4.3 i 1.5 zał. nr 1. „WYMAGANIA DLA ZABAWEK”, pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na pojawieniu się podczas badania małych części mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części oraz zaniżoną grubość arkuszy folii opakowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne