Data dokonania wpisu 2023-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 8/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/224/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-12-14
Nazwa wyrobu czajnik TITANUM RORAIMA
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5901299932988
Opis wyrobu Model: typ: TKK001S
Czajnik TITANUM RORAIMA, typ: TKK001S, kod EAN 5901299932988, na wyrobie umieszczono m.in. następujące informacje: Producent EDC Poterek sp.j. i dane adresowe; Made in P.R.C; TKK001S, TITANUM RORAIMA. Do wyrobu dołączono instrukcję użytkowania. Na opakowaniu ww. wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: 1,8L, TKK001S, kod EAN 5901299932988.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20220330_130717.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             IMG_20220330_130822.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             IMG_20220330_130045.jpgFot. 3

              Zdjęcie
             IMG_20220330_130250.jpgFot. 4
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca FOSHAN CHANG SHENG TRADE COMPANY LTD., Chiny
Dystrybutor ESPERANZA sp. j. Poterek, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na nieprawidłową instrukcję obsługi, nadmierne nagrzewanie się przycisku załączania grzania, zbyt duży przepływ prądu w próbie wytrzymałości elektrycznej, na brak zabezpieczenia przed polewaniem nasadki wodą, brak zabezpieczenia izolacji wyrobu przed skraplającą się wodą, nieprawidłową izolację, uszkodzenie ogranicznika temperatury, zbyt mały odstęp izolacyjny od styku sieciowego w nasadce do powierzchni dostępnej dla dotyku, oraz nieodpowiedni materiał wtyku czajnika.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zniszczenie wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne