Data dokonania wpisu 2023-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 5/2023
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.36.2022.10
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2022-12-08
Nazwa wyrobu Zestaw 3 gniazd zdalnie sterowanych marki Lexman
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 3276007032901
Opis wyrobu Model: RF102TF+EMW202R-F2X3
Zestaw 3 gniazd zdalnie sterowanych, marki: Lexman, model: RF102TF+EMW202R-F2X3, kod EAN: 3276007032901
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ADEO Services SAS, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin, France
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie ETSI EN 300 220-2 v3.1.1:2017-08 w zakresie emisji niepożądanych w trybie nadawania (p. 4.2.2.2 normy).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne