Data dokonania wpisu 2023-01-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-23
Numer identyfikacyjny wpisu 362
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/30/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
Rozporządzenie Nie dotyczy
Działania organów celnych Nie dotyczy
Nazwa produktu naczynie do zapiekania owalne 30 cm „ALTA Florina”
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Model nr partii A18-305
Kod produktu (EAN) 5902719559686
Opis Naczynie owalne, ceramiczne o długości 30 cm. Produkt oferowany bez opakowania, załączona etykieta zawiera m.in. następujące dane: „Importer: Florentyna Sp. z o. o.; Korzkwy 31, 63-300 Pleszew POLAND”, „Wyprodukowano w Chinach”, piktogram oznaczający wytrzymałość cieplną 180°C, symbole piekarnika, kuchenki mikrofalowej oraz zmywarki, piktogram informujący o możliwości kontaktu produktu z żywnością oraz instrukcję dotyczącą sposobu konserwacji i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             zdjęcie naczynie ALTA.jpgFot. 1
  Wytwórca w UE Nie dotyczy
  Wytwórca spoza UE Nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Florentyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korzkwach
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy Nie dotyczy
  Importer produktu Nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu Nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał natychmiastowe wycofanie z rynku naczynia.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Podczas badań laboratoryjnych na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 13834+A1:2009 Naczynia Kuchenne. Naczynia użytkowane w tradycyjnych piekarnikach domowych, a także podczas badań przeprowadzonych na zgodność z deklaracją producenta co do wytrzymałości termicznej produktu, oceniane próbki (3 sztuki) uległy uszkodzeniu (pojawiły się na nich pęknięcia), co jest niezgodne z punktem 6.1.7 normy