Data dokonania wpisu 2023-01-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-23
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2023
Oznaczenie decyzji 36/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2023-01-10
Nazwa wyrobu Panel akustyczny aluminiowy, jednostronnie pochłaniający
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: typ PA1P09
Panel akustyczny aluminiowy, jednostronnie pochłaniający, typ PA1P09 wprowadzany do obrotu od 31.07.2020 r. do 15.03.2022 r., wytwarzany w zakładzie produkcyjnym: Karvinska 1901/89, 737 01 Cesky Tesin
Kraj wytworzenia wyrobu Czechy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Gravity AD Sp. z o.o., Pass, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE i informację towarzyszącą oznakowaniu oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy