Data dokonania wpisu 2022-10-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-10-11
Numer identyfikacyjny wpisu 44/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/168/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-09-12
Nazwa wyrobu Deskorolka elektryczna Kawasaki
Kategoria wyrobu maszyny
Kod EAN Wyrobu 5905279820333
Opis wyrobu Model: KX-ST10.1
Dwukołowa deskorolka elektryczna z kierownicą, zasilana prądem elektrycznym o napięciu 36V (zasilanie akumulatorowe). Do zestawu dołączono zasilacz sieciowy 100-240V.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             opakowanie.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             produkt.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             tabliczka znamionowa.jpgFot. 3
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu 4CV MOBILE sp. z o.o. sp.k., Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 10 ust. 1, § 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.), z uwagi na brak w dołączonej do instrukcji wyrobu nazwy i adresu producenta, brak dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności, ponadto wyrób nie spełnia zadeklarowanego stopnia szczelności IP54.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Złamanie kończyny
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Urazy mięśni
 • Porażenie prądem
 • Zwichnięcie kończyny
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.