Data dokonania wpisu 2022-09-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-30
Numer identyfikacyjny wpisu 43/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/118/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-06-24
Nazwa wyrobu Lampa sterylizacyjna FOREVER LIGHT UV-C
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5900495853172
Opis wyrobu Model: T5 8W 31 cm, 185 nm z ozonowaniem
Lampa przystosowana do kablowania przelotowego, zapakowana w pudełko tekturowe, w którym umieszczono przewód zasilający długości około 1,5 metra z włącznikiem, złącze do podpięcia zasilania stałego, elementy mocujące, zaślepkę, przedłużkę oraz instrukcję dla użytkownika.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20210203_102436.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             IMG_20210203_103043.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części czynnych znajdujących się pod napięciem, co stwarza ryzyko porażenia prądem oraz niewłaściwą izolację.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), z uwagi na brak w dołączonej do wyrobu instrukcji informacji o sposobie jego montażu, oraz brak w dołączonej do wyrobu instrukcji oraz na samej świetlówce informacji o typie oraz danych technicznych zastosowanego w oprawie źródła światła, a także cechowania (wymagania w zakresie stosowania ekranu ochronnego).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne