Data dokonania wpisu 2022-09-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-30
Numer identyfikacyjny wpisu 42/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/146/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-07-22
Nazwa wyrobu Lampa biurkowa
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: THK-063190
Oprawa oświetleniowa przenośna, z korpusem z metalu i tworzywa sztucznego. II klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Główne elementy wyrobu: podstawa, 2 żyłowy przewód przyłączeniowy z płaską, nierozbieralną wtyczką w II klasie, łącznik 2 pozycyjny zamocowany na przewodzie, nastawny element wsporczy, klosz z oprawką żarówkową E27. Na oprawie: tabliczka znamionowa z m.in. określeniem typu, CE, parametrami znamionowymi, znak II klasy, datą produkcji, nazwa i adresem producenta.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Black Red White S.A., ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj Polska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie zacisku tulejkowego w oprawce żarówkowej o niewystarczającej wytrzymałości oraz z uwagi na zastosowanie w korpusie przepustów z tworzywa sztucznego, które posiadają ostre krawędzie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Poparzenie
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne