Data dokonania wpisu 2022-09-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-30
Numer identyfikacyjny wpisu 40/2022
Oznaczenie decyzji 9/2022, 10/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2022-07-20
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH PODŁOGA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS EN 13163-T1- L2-W2-S2-P5-CS(10)100-BS135-DS(N)5-DS(70,-)
Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH PODŁOGA EPS EN 13163-T1- L2-W2-S2-P5-CS(10)100-BS135-DS(N)5-DS(70,-), dN 50 mm w ilości 1 opakowanie (12 płyt)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus Sp. z o.o., 82-520 Gardeja Czarne Dolne 1
Dystrybutor "STE MB" STE GROUP Sp. z o.o. sp.k., ul. Słowiańska 69, 66-400 Gorzów Wlkp.
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), "STE MB" STE GROUP Sp. z o.o. sp.k. zakazano dalszego udostępniania, a Styropian Plus Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne