Data dokonania wpisu 2022-09-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-14
Numer identyfikacyjny wpisu 39/2022
Oznaczenie decyzji 19.07.2022
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2022-07-19
Nazwa wyrobu Zaprawa murarska trasowo-wapienna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: TWM M5 30kg
Zaprawa murarska trasowo-wapienna TWM M5 30kg
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Sievert Polska Sp. z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie absorpcji wody.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne