Data dokonania wpisu 2022-09-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-06
Numer identyfikacyjny wpisu 38/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/139/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-07-15
Nazwa wyrobu Zasilacz Stabilizowany z Regulacją 2-12V Tamiza
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Typ ZS 1
Zasilacz przystosowany do pracy ciągłej, podłączany do gniazda sieciowego przy użyciu wtyku dla urządzeń wykonanych w II klasie ochronności, służy do zasilania wzmacniaczy antenowych poprzez kabel antenowy. Zasilacz opakowany jest w worek z tworzywa sztucznego z zapięciem strunowym.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20210622_104349.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             IMG_20210622_104320.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Tarnowski Adam TAMIZA PLUS, Przytoczno 62, 21-146 Jeziorzany
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 z późn. zm.), z uwagi na zawartość ołowiu w ilości przekraczającej wartość dopuszczalną w zastosowanych metalowych komponentach.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zagrożenie dla środowiska
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne