Data dokonania wpisu 2022-08-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-08-10
Numer identyfikacyjny wpisu 37/2022
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.70.2021.8
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2022-06-15
Nazwa wyrobu Ładowarka sieciowa USB marki: eXc
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5902626001094
Opis wyrobu Model: ACCEXCCUTE2U2.4 (12W, 2x USB)
Ładowarka sieciowa USB, marki: eXc, model: ACCEXCCUTE2U2.4 (12W, 2x USB)
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.JPGFot. 2

              Zdjęcie
             Photo3.JPGFot. 3
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EXC MOBILE POLSKA sp. z o.o., ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55032:2015-09 w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne