Data dokonania wpisu 2022-08-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-08-10
Numer identyfikacyjny wpisu 29/2022
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.72.2021.9
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2022-06-14
Nazwa wyrobu Walkie-Talkie
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 4897006010562
Opis wyrobu Model: KL5020 (139671)
Walkie-Talkie, model: KL5020 (139671), kod EAN: 4897006010562
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE AUCHAN SNC-OIA, 200, Rue de la Recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-ETSI EN 300 220-2 v3.1.1:2017-08 w zakresie emisji niepożądanych w trybie nadawania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne