Data dokonania wpisu 2022-08-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-08-10
Numer identyfikacyjny wpisu 28/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/32/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-02-28
Nazwa wyrobu Ciuchcia
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6920107666692
Opis wyrobu Model: QS152
Zabawka bateryjna - lokomotywa o długości ok. 160mm, z tworzywa sztucznego. Do zabawki dołączono dozownik na wodę wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego. Po przesunięciu przełącznika ON/OFF lokomotywa jedzie, emitując dźwięki i światła pulsacyjne, a po napełnieniu zbiornika wodą zabawka wytwarza też efekt dymu.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             10049938_IMG_20210209_111149 .jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Maksik Sp. z o.o., ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), w zw. z pkt 4.4 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 9, z uwagi na negatywny wynik badania wytrzymałości na upadek z wysokości, w wyniku którego pokrywa pojemnika na baterie otworzyła się (wysunęła się z zaczepów) i wypadły z niej baterie oraz z uwagi na umieszczenie słownego ostrzeżenia o treści: „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” sprzecznego z przewidzianym użytkowaniem zabawki, określonego na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki.Przedsiębiorca Maksik Sp. z o.o. nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), poprzez niezapewnienie, żeby do wyrobu dołączona była informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania, tj. brak informacji: „zacisków zasilania nie należy zwierać”.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne