Data dokonania wpisu 2022-07-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-07-25
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/114/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-06-20
Nazwa wyrobu LALKA
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902388130490
Opis wyrobu Model: Produkt numer NGTE152041, NO. YX014
Zabawka – lalka z tworzywa sztucznego (z miękką głową) przedstawiająca kobietę. Nogi, ręce i głowa są ruchome. Oczy i usta namalowane. Włosy koloru złoty blond, spięte. Ubrana w pomarańczową sukienkę ze złotymi wzorami.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20210910_095229.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             IMG_20210910_095254.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             IMG_20210910_095437.jpgFot. 3
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu OPI Inwestycje Sp. z o.o., ul. IDZIKOWSKIEGO 16, 00-710 WARSZAWA
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1816) i z pkt 3.1.1. i 3.1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (11,0± 1,8)% w głowie lalki.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku poprzez niezapewnienie, aby producent spełnił obowiązek umieszczania na wyrobach, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub etykiecie, nazwy producenta, zarejestrowanego znaku towarowego, i ile taki posiada, adresu – podanych w języku polskim oraz w art. 16 pkt 4 ww. ustawy, z uwagi na nieumieszczenie na wyrobie nazwy importera, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne