Data dokonania wpisu 2022-06-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-20
Numer identyfikacyjny wpisu 19/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/83/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-05-13
Nazwa wyrobu DINOSAUR PUTTY
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8713219353110
Opis wyrobu Model: Item No.: 620671, Batch No.: 036371
Masa żelowa w różnych kolorach, umieszczona w przezroczystym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             2.1.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski sp. k., ul. Katowicka 89D/18, 61-131 Poznań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne