Data dokonania wpisu 2022-06-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-13
Numer identyfikacyjny wpisu 17/2022
Oznaczenie decyzji KWB.7781.1.2.2021.AP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2022-05-16
Nazwa wyrobu Styropian EPS 70-038 FASADA, gr. 100 [mm]
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Styropian EPS 70-038 FASADA, gr. 100 [mm] niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 70-038 FASADA EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100, w ilości 2 436,9m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EUROSTYR A. SIDOR T. OTRĘBA Sp. J., ul. Polna 2, 37-100 Łańcut
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie: współczynnika przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej, oporu cieplnego dla grubości nominalnej i naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art.31 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne