Data dokonania wpisu 2022-06-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-02
Numer identyfikacyjny wpisu 15/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/54/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-03-25
Nazwa wyrobu Lalka Syrenka
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 2010000004425
Opis wyrobu Model: HAK 088
Zabawka wykonana z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego. Posiada długie włosy związane gumką i ubrana jest w kolorową sukienkę
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Lalka syrenka HAK 088. 1..jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Lalka syrenka HAK 088. 4.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu "HALINA-ADAM-KINGA", ul. Lontowa 28, 94-312 Łódź
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia oraz niezgodnej z § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na obecność w głowie lalki ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 19,6% oraz brak słowa: "Ostrzeżenia".
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne