Data dokonania wpisu 2022-06-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-02
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2022
Oznaczenie decyzji 162/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2022-04-27
Nazwa wyrobu Okno dachowe
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: APY M6A B900
Okno dachowe APY M6A B900 o wymiarach 78cm x 118cm w ilości 2 sztuki
Kraj wytworzenia wyrobu Węgry
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Altaterra Kft. Malom Koz 1, 9431 Fertod, Węgry
Dystrybutor Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., ul. Krakowska 102, 02-180 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przenikania ciepła.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne