Data dokonania wpisu 2022-04-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-04-20
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2022
Oznaczenie decyzji 16/21
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2021-12-06
Nazwa wyrobu płyty styropianowe grubość 150mm EPS 039 Fasada EPS
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EN13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
płyty styropianowe EPS 039 Fasada EPS EN 13163 T2- L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100, wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym w Łomży: Al. Piłsudskiego 113, 18-400 Łomża
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus Sp. z o.o., m. Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne