Data dokonania wpisu 2022-03-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-03-08
Numer identyfikacyjny wpisu 3/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/16/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-01-28
Nazwa wyrobu Huśtawka drewniana deska
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907501894150
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Huśtawka wisząca, której płaskie drewniane siedzisko (4 podłużne listewki przymocowane za pomocą metalowych zszywek do 2 bocznych listewek; wymiary ok. 400 mm x 175 mm) zawieszono na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Liny w połowie długości posiadają nawleczone złączki zawieszenia w postaci metalowych pierścieni. Końcówki lin przewleczono przez otwory w pobliżu narożników siedziska i zawiązano na węzły. Zespół huśtawkowy ma długość ok. 1 360 mm.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC02052.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Szewczyk Stanisław, ul. Janowska 66A/65, 21-500 Biała Podlaska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt. 1.1, pkt. 1.3, pkt. 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia – lin oraz zastosowanie przy metodzie montażu zabawki niedozwolonych węzłów, co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika urazu i otarć oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Naderwanie ścięgien
 • Złamanie kończyny
 • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Urazy mięśni
 • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne