Data dokonania wpisu 2021-10-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-10-15
Numer identyfikacyjny wpisu 46/2021
Oznaczenie decyzji FSC.772.10.2019/2020/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Data wydania decyzji 2021-10-01
Nazwa wyrobu Rekreacyjna jednostka pływająca OCEAN MASTER 605
Kategoria wyrobu jednostki pływające
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Rekreacyjna jednostka pływająca OCEAN MASTER 605
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Zakład Szkutniczo-Stolarski Kędzierski, Wojciech Piotr Kędzierski, ul. Jagiełły 12/14, 11-500 Giżycko
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 807, z uwagi na niekompletną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie oceny zgodności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i 3, w zw. z art. 75 ust. 3 i art. 76 ust. 1a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano usunięcie niezgodności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy