Data dokonania wpisu 2021-09-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-09-14
Numer identyfikacyjny wpisu 44/2021
Oznaczenie decyzji KWB.7782.11.2.2021.SM
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2021-08-04
Nazwa wyrobu STYROPIAN EURO AQUA dN = 100 mm
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
STYROPIAN EURO AQUA dN = 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STYROPIAN EURO AQUA EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-TR115-WL(T)4,5 w ilości 3 opakowania po 3m2
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Eurotherm Systems Sp. z o.o. Sp. k., Al. Józefa Piłsudskiego 64, 33-300 Nowy Sącz
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DESTAL” Sp. z o.o., ul. Transportowców 4, 39-200 Dębica
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art.30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano Eurotherm Systems Sp. z o.o. Sp. k. wycofanie wyrobu z obrotu, a PHU „DESTAL” Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne