Data dokonania wpisu 2021-08-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-26
Numer identyfikacyjny wpisu 43/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/129/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-07-12
Nazwa wyrobu Ładowarka „XTREME”
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5900804082927
Opis wyrobu Model: XN-102 (75-447#)
Ładowarka ł„XTREME” model XN-102 (75-447#), kod EAN 5900804082927, bezpośrednio na wyrobie umieszczono m.in.: znak CE; Xtreme; Prolech sp. j. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, www.prolech.com.pl.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca PROLECH R. i S. Leszek sp. j., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na nieprawidłowe zrealizowanie połączenia lutowanego łączącego oprzewodowanie z płytką drukowaną elektroniki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne