Data dokonania wpisu 2021-08-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-02
Numer identyfikacyjny wpisu 38/2021
Oznaczenie decyzji 785/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2021-06-30
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe FASADA PLUS EPSS 040 EPS
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(70,-)2-TR100, grubość 100m
Płyty styropianowe FASADA PLUS EPSS 040 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(70,-)2-TR100, grubość 100mm w ilosci 1 opakowanie (0,3m3)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE KRASBUD Krasowski Sp.j., ul. Zarzecze 8A, 18-220 Czyżew
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne