Data dokonania wpisu 2021-08-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-02
Numer identyfikacyjny wpisu 37/2021
Oznaczenie decyzji 284/2021, 285/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2021-06-22
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe Hydrostop
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS P-100 gr. 10mm
Płyty styropianowe Hydrostop EPS P-100 gr. 10mm w ilości 37 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp..j., ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno
Dystrybutor B plus B Sp. z o.o. Sp.k., ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidlową nformację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp..j. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano B plus B Sp. z o.o. Sp.k. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne