Data dokonania wpisu 2021-06-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-06-23
Numer identyfikacyjny wpisu 35/2021
Oznaczenie decyzji 5/2021, 6/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2021-05-12
Nazwa wyrobu Folia IZO-FOL 0,20/±50% Typ A
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Folia IZO-FOL 0,20/±50% Typ A w ilości 2 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE WARTER Polymers Sp. z o.o., ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa
Dystrybutor PHU MARDOM Anita Szlak, Jan S. C. A. Szlak, ul. Kostrzyńska 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości złącza na ścinanie, kierunek podłużny i poprzeczny.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), PHU MARDOM zakazano dalszego udostępniania, a WARTER Polymers Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne