Data dokonania wpisu 2021-06-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-06-22
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/53/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-03-26
Nazwa wyrobu Hulajnoga L.O.L. Surprise! (dwukołowa)
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8001011285464
Opis wyrobu Model: HX1921-512, Item N° 28546
Hulajnoga wykonana z metalowych elementów z dwoma kołami z plastiku oraz oponami z tworzywa sztucznego. Hulajnoga posiada metalowy hamulec osadzony nad tylnym kołem z użyciem mechanizmu sprężynowego.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC04742.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor BRIMAREX sp. z o.o., ul. Ptasia 28A, 60-319 Poznań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816), dalej „rozporządzenie” oraz w pkt 1.3 i pkt 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na obecność, w ruchomych częściach kierownicy, otworów, które mogłyby grozić obcięciem palców użytkownika.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne