Data dokonania wpisu 2021-06-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-06-10
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2021
Oznaczenie decyzji DWB.70.24.2020.JLL
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2021-02-01
Nazwa wyrobu Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R, w ilości 43 sztuk (w workach po 25 kg)
Kraj wytworzenia wyrobu Słowacja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE CEMMAC a.s. (CEMMAC S.A.), Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, Republika Słowacka
Dystrybutor Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano Bricoman Polska Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne