Data dokonania wpisu 2021-05-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-05-17
Numer identyfikacyjny wpisu 32/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/67/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-04-19
Nazwa wyrobu zestaw 3 piszczków
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8008280033413
Opis wyrobu Model: ITEM NO: 03341
Zestaw 3 piszczków w wyborze z 4 rodzajów zabawek: samochodu, ciuchci, samolotu i wózka dziecięcego, wykonanych z miękkiego tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             product.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor DING HAO sp. z o.o., ul. Grójecka 208 lok. 2 piętro, 02-390 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność w zabawce ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 11,3% oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) w stężeniu 12,8%.Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. art. 17 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na brak oznaczenia wyrobu nazwą i adresem producenta oraz nazwą i adresem importera oraz brak oznakowania CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne