Data dokonania wpisu 2021-05-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-05-13
Numer identyfikacyjny wpisu 30/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/232/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-11-08
Nazwa wyrobu GRYZAK OŚMIORNICA
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu GRYZAK OŚMIORNICA, Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORA
Opis wyrobu Model: Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORANGE
GRYZAK OŚMIORNICA, Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORANGE, kod EAN 6925338200707
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BLUE OCEAN sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-798 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 16 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na brak danych adresowych producenta.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom BLUE OCEAN sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-798 Warszawa