Data dokonania wpisu 2021-05-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-05-13
Numer identyfikacyjny wpisu 29/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/232/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-11-08
Nazwa wyrobu GRYZAK WIEWIÓRKA
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6925338200721
Opis wyrobu Model: Item No.: P8060 SQUIRREL SILICONE TEETHER _ORANGE
GRYZAK WIEWIÓRKA, Item No.: P8060 SQUIRREL SILICONE TEETHER _ORANGE, kod EAN 6925338200721
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BLUE OCEAN sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-798 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 16 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na brak danych adresowych producenta.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy