Data dokonania wpisu 2021-05-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-05-07
Numer identyfikacyjny wpisu 28/2021
Oznaczenie decyzji DWB.70.52.2018.JLL
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2021-03-01
Nazwa wyrobu Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm
Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm, w ilości 807 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE „Prefabet – Łagisza” S.A., ul. Dąbrowska 71, 42- 504 Będzin
Dystrybutor Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie w zakresie stabilność wymiarowa (wartość skurczu pod wpływem wilgoci) oraz wymiary i odchyłki wymiarowe (odchyłki wymiarów: kategoria TLMB) odnośnie długości.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano „Prefabet – Łagisza” S.A. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne