Data dokonania wpisu 2021-04-01
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-04-01
Numer identyfikacyjny wpisu 27/2021
Oznaczenie decyzji 1/2021, 2/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2021-01-26
Nazwa wyrobu Styropian Fasada Normal 044
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-
Styropian Fasada Normal 044 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR60; DN-50mm w ilości 32 płyt (2 opakowania po 12 płyt + 8 płyt)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropoz Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Dystrybutor Klar Sp. z o.o., ul. Batorego 81A, 65-735 Zielona Góra
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Klar Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania, a Styropoz Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne