Data dokonania wpisu 2021-03-31
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-03-31
Numer identyfikacyjny wpisu 27/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/33/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-01-05
Nazwa wyrobu listwa antyprzepięciowa GetFort 8A 1,5 m
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5907377216810
Opis wyrobu Model: Czarna, 16115
Przeciwprzepięciowa listwa zasilająca o długości 1,5 m. W obudowie znajduje się 5 gniazd wtyczkowych, a w górnej części obudowy znajduje się dwubiegunowy wyłącznik sieciowy. Na wyrobie umieszczono oznakowanie: FGetFort; znak CE; 8A; KJ 151217; Wyprodukowano dla E-Commerce Partners sp. z o.o., ul. Główna 23, 42-280 Częstochowa. Na opakowaniu wyrobu umieszczono: 16115, kod EAN 5907377216810; Wyprodukowano w Polsce; Wyprodukowano dla e-commerce partners sp. z o.o., ul. Główna 23, 42-280 Częstochowa
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o.o., ul. Warszawska 74, 42-202 Częstochowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych przyrostów temperatury na wprowadzeniach fazowych i obudowie zewnętrznej wyłącznika.Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 13 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności i nieprawidłowe oznakowanie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne