Data dokonania wpisu 2021-03-31
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-03-31
Numer identyfikacyjny wpisu 26/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/303/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-11-29
Nazwa wyrobu FUN GATOR Mini Eksperyment
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902114290214
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Figurka aligatora o długości ok. 145 mm, wykonana z materiału rozszerzającego się. Opakowanie zabawki stanowi tekturowe pudełko, zabawka umieszczona została w plastikowej probówce z nakrętką.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca FUNIVERSITY Sp. z o.o., ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 – 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) w zw. z pkt 1.4.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne