Data dokonania wpisu 2021-03-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-03-15
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2021
Oznaczenie decyzji WWB.7782.42.2020.MP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2021-02-03
Nazwa wyrobu Gont bitumiczny BEAVER SOLID
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: kolor czerwony
Gont bitumiczny BEAVER SOLID kolor czerwony w ilosci 85m2
Kraj wytworzenia wyrobu Litwa
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE UAB Mida LT, Gamyklos 19, Gargźdai, Litwa
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób Gutta Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
Przedstawiciel wytwórcy Gutta Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
Dystrybutor Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk, ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zakazano ZH-U Anatol Panasiuk obrotu wyrobem budowlanym. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy