Data dokonania wpisu 2021-02-04
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-02-04
Numer identyfikacyjny wpisu 15/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/4/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-01-05
Nazwa wyrobu pompy do wody Rucheek Olsa
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: BW-012-40-U5
Elektryczna zanurzeniowa pompa membranowa, przeznaczona do pompowania wody z różnego rodzaju zbiorników.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BOXER TOOLS sp. z o.o. sp.k., ul. Jana Ostroga 27 lok. 29, 01-163 Warszawa
Inny przedsiębiorca AXIS POINT ELECTRONICS L.L.C, Office no. 1310, Opal Tower, Business Bay, Dubaj
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami "Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu przyłączeniowego o niewystarczającej długości, zastosowanie w wyrobie konstrukcji niezapewniającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i zastosowanie dwużyłowego przewodu przyłączeniowego, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym."Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 16 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak bezpośrednio na wyrobie oznakowania CE, brak zamieszczenia na wyrobie danych kontaktowych importera i brak instrukcji w j. polskim.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i jego zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy